Krahinat & fiset

Në këtë rubrikë do të trajtojmë krahina dhe fise shqiptare, parë nën dritën e të dhënave gjenetike nga databasa e projektit. Për secilin rast do të kemi numër sa më të lartë rezultatesh, aq sa të mbulojnë shumicën e vendbanimeve të një krahine, apo vllaznive të një fisi. Deri tani kemi mbledhur mjaftueshëm teste për disa fise dhe krahina, për të cilat do të shkruajmë së shpejti. Me zgjerimin e databazës, do të vazhdojmë të shkruajmë për fise të reja.

Nëse keni dëshirë të mundësoni një studim më të hollësishëm të fisit apo krahinës suaj, mund të na shkruani përmes emailit.

Shkrime të deritanishme: Labëria, Bytyçi, Kabashi dhe Qerreti, Golloborda, Kelmendi.