Përbërja gjenetike e shqiptarëve – video përmbledhëse

Me qenë se numri i përgjithëm i rezultateve është në kapërcim të shifrës jubilare 1000, sot po publikojmë një video të shkurtër përmbledhëse mbi përbërjen gjenetike të shqiptarëve. Qëllimi është që nga njëra anë, sa më shumë shqiptarë mbarë botës të mësojnë për mundësitë që ofron studimi i së shkuarës përmes testeve gjenetike, dhe nga ana tjetër, të ndihmojmë të huajt…

Lexo më shumë

Rezultatet e reja 2020/2

Gjatë gjysmës së dytë të vitit projekti është rritur me 130 rezultate të reja. Prej këtyre, 99 rezultate vijnë nga Shqipëria, 27 nga Kosova, 4 nga Maqedonia dhe 1 nga Mali i Zi. E-V13 ishte haplogrupi më i shpeshtë me 40 rezultate, ndjekur nga J2b-L283 me 39, R1b-M269 me 17, etj. Bashkë me 101 rezultatet e reja gjatë deri në…

Lexo më shumë

J-Y21045 & J-PH1751>Z38299

J-Y21045 është një linjë atërore rreth 3400 vjeçare dhe sot është linja më e përhapur e haplogrupit J2b-L283 ndër shqiptarë, me rreth 9-10% të gjithë linjave atërore. Si për gjithë J2b-L283, gjetjet e lashta në Vojvodinë, Dalmaci e Sardenjë sugjerojnë një përhapje rreth Ballkanit veri-perëndimor dhe Italisë nga Epoka e Bronzit. Përveç këtyre rezultateve, në rastin e J-Y21045 dhe sidomos nga…

Lexo më shumë

R-CTS9219

Linja atërore R1b-CTS9219 është linja më e përhapur e haplogrupit R1b dhe ndër më të shpeshtat në përgjithësi ndër shqiptarë të të gjitha trojeve, me rreth 13-14% të gjithë linjave atërore. R-CTS9219 është linjë pasardhëse e haplogrupit R-M269, dhe degës së tij R-M269>L23>Z2103>Z2106>CTS7556. Siç kemi përmendur më parë, R-L23 dhe R-Z2103 ishin pjesë e popujve indo-europianë që banonin në Europën…

Lexo më shumë

J-Y21878

J2b-L283>Z638>Z1297>Y21878, shkurt J-Y21878, është ndër degët më të shpeshta të haplogrupit J2b-L283 te shqiptarët, me ~1.5% të gjithë linjave atërore në projekt. Ashtu si për gjithë rezultatet J2b-L283, prejardhja e largët e J-Y21878 duhet të lidhet me popujt e lashtë të Ballkanit, duke qenë se ky haplogrup është gjetur në eshtra të Epokës së Bronzit në Dalmaci dhe Vojvodinë (rezultatet…

Lexo më shumë

J-M205

Haplogrupi J2b-M205, ose J2b1, është nje haplogrup relativisht i rrallë por me përhapje të gjerë në Mesdhe dhe Lindje të Mesme. Përhapja e kësaj linje duhet të ketë nisur gjatë Epokës së Bronzit, nga rajoni i Levantit. Kjo hipotezë mbështetet si nga gjetjet e J2b-M205 në eshtra të Epokës së Bronzit në Jordani, Izrael, Liban dhe Turqi. Për një pjesë…

Lexo më shumë

Prejardhja gjenetike e Kelmendit

Kelmendi është një ndër fiset më të vjetra, por edhe më të mëdha shqiptare, si shtrirje dhe si popullsi. Gjatë shekujve të parë të periudhës osmane, fisi Kelmendit fitoi rëndësi të madhe ushtarake dhe politike, duke qenë shpeshherë në pozicion dominues në pjesën më të madhe të trevave rreth Alpeve Shqiptare1. Shtrirja e këtij fisi përmbledh hapësira të gjera që…

Lexo më shumë

Golloborda

Golloborda është një ndër pjesët përbërëse të krahinës së madhe të Dibrës. Sipas K.Frashërit dhe M.Hasanit, në Republikën e Shqipërisë, Golloborda përfshin fshatra nga njësitë administrative Steblevë, Gjoricë, Trebisht, Ostren, dhe një pjesë të njësisë Zerqan (Frashëri, 2012; Hasani, 2016). Në Maqedoninë e Veriut, pjesë e Gollobordës kanë qenë fshatrat Jabllanicë, Llakaicë, Drenok, Modriç, Llabunisht, Llukovë, Nerezë, Bezovë, Zhepisht, Otishan…

Lexo më shumë

J-FGC12816

Linja atërore J1-M267>P58>Z1884>FGC12816 është dega më e përhapur e haplogrupit J1-M267 ndër shqiptarë. Degë të ndryshme të J1-M267 kanë filluar të mbërrijnë në Europë e Ballkan nga Lindja e Mesme, sidomos nga Levanti, që në periudhën e Neolitit, me popujt që përhapën bujqësinë në Mesdhe. Degë të tjera duhet të kenë mbërritur në vazhdimësi edhe gjatë Epokës së Bronzit dhe…

Lexo më shumë

Rezultatet e reja – 2020/1

Një ndër synimet kryesore të Projektit Rrënjët është ndërtimi i një kampioni gjenetik përfaqësues për popullin shqiptar. Suksesi i projektit drejt këtij synimi varet së pari nga pjesëmarrja vullnetare e shqiptarëve që testohen në kompani të ndryshme dhe mund t’i bashkojnë databazës sonë rezultatin e tyre. Prandaj, ftojmë çdo shqiptar që ka dëshirë të mësojë mbi prejardhjen e tij, të…

Lexo më shumë