J2a-M410

J-M410, ose shkurt J2a, është haplogrupi i shtatë më i shpeshtë në trojet shqiptare, dhe sot gjendet në rreth 5% të popullsisë. Për shkak se përhapja e këtij haplogrupi ka nisur shumë herët, degë të ndryshme kanë mbërritur në Ballkan me valë të ndryshme lëvizjesh. Mbërritjet e para ishin ato të periudhës së Neolitit, me popujt që përhapën bujqësinë nga…

Lexo më shumë

Berisha

Fisi Berisha është pa dyshim ndër fiset më të vjetra shqiptare, dhe sot është ndër më të mëdhenjtë në numër e në përhapje. Si mbiemër, Berisha nis të përmendet dendur prej shekullit të 13, kur përmenden Konti Valentin Berisha (Berissa) nga Ulqini[1], e më pas vazhdimisht deri në shekullin e 15 shfaqet dendur në dokumenta venedikase, raguziane, serbe, osmane, etj.,…

Lexo më shumë

E-V13>FGC11450

E-FGC11450 është degëzim i haplogrupit E-V13 dhe nëndegës E-V13>Z5018, sipas zinxhirit të mutacioneve E-V13>Z5018>S2979>FGC11457>FGC11451>FGC11450. E-FGC11450 përmban disa prej linjave atërore më të shpeshta shqiptare, të cilat gjenden në të gjitha trojet, por secila me tiparet e saj të veçanta. Përhapja e E-FGC11450 duhet të ketë nisur gjatë Epokës së Bronzit, me shumë mundësi nga Ballkani verior, ose një territor i…

Lexo më shumë

Statistikat e haplogrupeve për Shqipërinë

Kampioni i projektit tonë për linjat atërore shqiptare është tashmë i mjaftueshëm për llogaritjen e statistikave të përgjithshme për Shqipërinë, ndaj më poshtë shpallim të dhënat tona zyrtare për haplogrupet në Shqipëri. Pasi të arrihet një numër më i lartë rezultatesh në Kosovë, Maqedoni dhe në treva të tjera, do të shpallim edhe statistika të peshuara për secilën krahinë, si…

Lexo më shumë

Fiset malësore

Malësia është një prej krahinave përbërëse të pjesës veriore të trojeve shqiptare. Populli i gjithë kësaj treve shfaq tradita të përbashkëta dhe ruan gojëdhëna që lidhin fiset e ndryshme me njëri-tjetrin, e që, përtej verifikimit të vërtetësisë së tyre historike, i japin Malësisë një karakter të përbashkët që kërkon studimin e saj në tërësi si krahinë etnografike. Ndër fiset shqiptare…

Lexo më shumë

I-M233 dhe dega I-S25733>PH2670

I-M223 është degëzimi i dytë më i shpeshtë i haplogrupit I2a ndër shqiptarë, me rreth 2.5% të gjithë linjave atërore. Prejardhja e largët e kësaj linje, ashtu si për I2a-Y3120 dhe I1-M253, lidhet me popujt e vjetër të Europës, të cilët fillimisht merreshin kryesisht me gjueti. Deri në Epokën e Neolitit, haplogrupi I2a mbizotëronte në gjithë kontinentin europian, gjë që…

Lexo më shumë

Lidhja gjenetike mes fiseve Gashi i Gurit, Nikaj e Krasniqe

Përcaktohet lidhja gjenetike mes fiseve Gash i Gurit, Nikaj e Krasniqe. Prej pak ditësh ka përfunduar analiza e parë me rezolucion të lartë nga fisi i Gashit, i cili plotësoi pemën gjenetike të vijës atërore J2b-L283>Y21045>PH1751>Y52453>Y126399, ku tashmë ishin vendosur rezultate nga Nikajt dhe vëllazëritë e Krasniqes. Rezultatet tregojnë qartë se Gashi i Gurit, Nikajt dhe Krasniqja kanë prejardhje të…

Lexo më shumë

I-Y3120 dhe nëndegët e saj ndër shqiptarë

I2a-L621>S19848>CTS4002>CTS10228>Y3120, shkurt I-Y3120, është grupi i katërt më i shpeshtë i linjave atërore të shqiptarëve, me rreth 7-8% të tyre. Si gjithë linjat e haplogrupit I, edhe bartësit e I2a-Y3120 janë pasardhës të banorëve më të vjetër të Europës, të ardhur prej më shumë se 30.000 vitesh. Me mbërritjen e bujqve nga Lindja e Mesme dhe më vonë të indo-europianëve…

Lexo më shumë

Përbërja gjenetike e shqiptarëve – video përmbledhëse

Me qenë se numri i përgjithëm i rezultateve është në kapërcim të shifrës jubilare 1000, sot po publikojmë një video të shkurtër përmbledhëse mbi përbërjen gjenetike të shqiptarëve. Qëllimi është që nga njëra anë, sa më shumë shqiptarë mbarë botës të mësojnë për mundësitë që ofron studimi i së shkuarës përmes testeve gjenetike, dhe nga ana tjetër, të ndihmojmë të huajt…

Lexo më shumë

Rezultatet e reja 2020/2

Gjatë gjysmës së dytë të vitit projekti është rritur me 130 rezultate të reja. Prej këtyre, 99 rezultate vijnë nga Shqipëria, 27 nga Kosova, 4 nga Maqedonia dhe 1 nga Mali i Zi. E-V13 ishte haplogrupi më i shpeshtë me 40 rezultate, ndjekur nga J2b-L283 me 39, R1b-M269 me 17, etj. Bashkë me 101 rezultatet e reja gjatë deri në…

Lexo më shumë