Fiset malësore

Malësia është një prej krahinave përbërëse të pjesës veriore të trojeve shqiptare. Populli i gjithë kësaj treve shfaq tradita të përbashkëta dhe ruan gojëdhëna që lidhin fiset e ndryshme me njëri-tjetrin, e që, përtej verifikimit të vërtetësisë së tyre historike, i japin Malësisë një karakter të përbashkët që kërkon studimin e saj në tërësi si krahinë etnografike. Ndër fiset shqiptare…

Lexo më shumë

I-M233 dhe dega I-S25733>PH2670

I-M223 është degëzimi i dytë më i shpeshtë i haplogrupit I2a ndër shqiptarë, me rreth 2.5% të gjithë linjave atërore. Prejardhja e largët e kësaj linje, ashtu si për I2a-Y3120 dhe I1-M253, lidhet me popujt e vjetër të Europës, të cilët fillimisht merreshin kryesisht me gjueti. Deri në Epokën e Neolitit, haplogrupi I2a mbizotëronte në gjithë kontinentin europian, gjë që…

Lexo më shumë

Lidhja gjenetike mes fiseve Gashi i Gurit, Nikaj e Krasniqe

Përcaktohet lidhja gjenetike mes fiseve Gash i Gurit, Nikaj e Krasniqe. Prej pak ditësh ka përfunduar analiza e parë me rezolucion të lartë nga fisi i Gashit, i cili plotësoi pemën gjenetike të vijës atërore J2b-L283>Y21045>PH1751>Y52453>Y126399, ku tashmë ishin vendosur rezultate nga Nikajt dhe vëllazëritë e Krasniqes. Rezultatet tregojnë qartë se Gashi i Gurit, Nikajt dhe Krasniqja kanë prejardhje të…

Lexo më shumë

I-Y3120 dhe nëndegët e saj ndër shqiptarë

I2a-L621>S19848>CTS4002>CTS10228>Y3120, shkurt I-Y3120, është grupi i katërt më i shpeshtë i linjave atërore të shqiptarëve, me rreth 7-8% të tyre. Si gjithë linjat e haplogrupit I, edhe bartësit e I2a-Y3120 janë pasardhës të banorëve më të vjetër të Europës, të ardhur prej më shumë se 30.000 vitesh. Me mbërritjen e bujqve nga Lindja e Mesme dhe më vonë të indo-europianëve…

Lexo më shumë

Përbërja gjenetike e shqiptarëve – video përmbledhëse

Me qenë se numri i përgjithëm i rezultateve është në kapërcim të shifrës jubilare 1000, sot po publikojmë një video të shkurtër përmbledhëse mbi përbërjen gjenetike të shqiptarëve. Qëllimi është që nga njëra anë, sa më shumë shqiptarë mbarë botës të mësojnë për mundësitë që ofron studimi i së shkuarës përmes testeve gjenetike, dhe nga ana tjetër, të ndihmojmë të huajt…

Lexo më shumë

Rezultatet e reja 2020/2

Gjatë gjysmës së dytë të vitit projekti është rritur me 130 rezultate të reja. Prej këtyre, 99 rezultate vijnë nga Shqipëria, 27 nga Kosova, 4 nga Maqedonia dhe 1 nga Mali i Zi. E-V13 ishte haplogrupi më i shpeshtë me 40 rezultate, ndjekur nga J2b-L283 me 39, R1b-M269 me 17, etj. Bashkë me 101 rezultatet e reja gjatë deri në…

Lexo më shumë

J-Y21045 & J-PH1751>Z38299

J-Y21045 është një linjë atërore rreth 3400 vjeçare dhe sot është linja më e përhapur e haplogrupit J2b-L283 ndër shqiptarë, me rreth 9-10% të gjithë linjave atërore. Si për gjithë J2b-L283, gjetjet e lashta në Vojvodinë, Dalmaci e Sardenjë sugjerojnë një përhapje rreth Ballkanit veri-perëndimor dhe Italisë nga Epoka e Bronzit. Përveç këtyre rezultateve, në rastin e J-Y21045 dhe sidomos nga…

Lexo më shumë

R-CTS9219

Linja atërore R1b-CTS9219 është linja më e përhapur e haplogrupit R1b dhe ndër më të shpeshtat në përgjithësi ndër shqiptarë të të gjitha trojeve, me rreth 13-14% të gjithë linjave atërore. R-CTS9219 është linjë pasardhëse e haplogrupit R-M269, dhe degës së tij R-M269>L23>Z2103>Z2106>CTS7556. Siç kemi përmendur më parë, R-L23 dhe R-Z2103 ishin pjesë e popujve indo-europianë që banonin në Europën…

Lexo më shumë

J-Y21878

J2b-L283>Z638>Z1297>Y21878, shkurt J-Y21878, është ndër degët më të shpeshta të haplogrupit J2b-L283 te shqiptarët, me ~1.5% të gjithë linjave atërore në projekt. Ashtu si për gjithë rezultatet J2b-L283, prejardhja e largët e J-Y21878 duhet të lidhet me popujt e lashtë të Ballkanit, duke qenë se ky haplogrup është gjetur në eshtra të Epokës së Bronzit në Dalmaci dhe Vojvodinë (rezultatet…

Lexo më shumë

J-M205

Haplogrupi J2b-M205, ose J2b1, është nje haplogrup relativisht i rrallë por me përhapje të gjerë në Mesdhe dhe Lindje të Mesme. Përhapja e kësaj linje duhet të ketë nisur gjatë Epokës së Bronzit, nga rajoni i Levantit. Kjo hipotezë mbështetet si nga gjetjet e J2b-M205 në eshtra të Epokës së Bronzit në Jordani, Izrael, Liban dhe Turqi. Për një pjesë…

Lexo më shumë