Prejardhja gjenetike e Kelmendit

Kelmendi është një ndër fiset më të vjetra, por edhe më të mëdha shqiptare, si shtrirje dhe si popullsi. Gjatë shekujve të parë të periudhës osmane, fisi Kelmendit fitoi rëndësi të madhe ushtarake dhe politike, duke qenë shpeshherë në pozicion dominues në pjesën më të madhe të trevave rreth Alpeve Shqiptare1. Shtrirja e këtij fisi përmbledh hapësira të gjera që…

Lexo më shumë

Golloborda

Golloborda është një ndër pjesët përbërëse të krahinës së madhe të Dibrës. Sipas K.Frashërit dhe M.Hasanit, në Republikën e Shqipërisë, Golloborda përfshin fshatra nga njësitë administrative Steblevë, Gjoricë, Trebisht, Ostren, dhe një pjesë të njësisë Zerqan (Frashëri, 2012; Hasani, 2016). Në Maqedoninë e Veriut, pjesë e Gollobordës kanë qenë fshatrat Jabllanicë, Llakaicë, Drenok, Modriç, Llabunisht, Llukovë, Nerezë, Bezovë, Zhepisht, Otishan…

Lexo më shumë

J-FGC12816

Linja atërore J1-M267>P58>Z1884>FGC12816 është dega më e përhapur e haplogrupit J1-M267 ndër shqiptarë. Degë të ndryshme të J1-M267 kanë filluar të mbërrijnë në Europë e Ballkan nga Lindja e Mesme, sidomos nga Levanti, që në periudhën e Neolitit, me popujt që përhapën bujqësinë në Mesdhe. Degë të tjera duhet të kenë mbërritur në vazhdimësi edhe gjatë Epokës së Bronzit dhe…

Lexo më shumë

Rezultatet e reja – 2020/1

Një ndër synimet kryesore të Projektit Rrënjët është ndërtimi i një kampioni gjenetik përfaqësues për popullin shqiptar. Suksesi i projektit drejt këtij synimi varet së pari nga pjesëmarrja vullnetare e shqiptarëve që testohen në kompani të ndryshme dhe mund t’i bashkojnë databazës sonë rezultatin e tyre. Prandaj, ftojmë çdo shqiptar që ka dëshirë të mësojë mbi prejardhjen e tij, të…

Lexo më shumë

Ballkani i lashtë – Harta

Studimi i historisë së shqiptarëve mbi të dhënat e rezultateve gjenetike mbështetet në krahasimin e rezultateve moderne me ato nga lashtësia. Për të lehtësuar këtë krahasim, publikojmë sot hartën e rezultateve gjenetike të shteteve të Ballkanit, që nga fillimi i Epokës së Bronzit. Të gjitha rezultatet vijnë nga studime të publikuara në revista shkencore, ose në publikim e sipër. Janë…

Lexo më shumë

J-Z631

J2b-L283>Z638>Z1297>Z1295>Z631 është ndër degët kryesore të J2b-L283, një haplogrup me prani në Ballkan të paktën që në Epokën e Bronzit, dhe që sot shfaq diversitet dhe dendësi shumë të lartë te gegët. Edhe pse ndan të njëjtën prejardhje të largët me degët e tjera të këtij haplogrupi, J2b-L283>Z631 tregon disa karakteristika të veçanta, si në moshë, shpërndarje dhe në larmi.…

Lexo më shumë

R-Z29758

Prejardhja e largët e R1b-M269>PF7562>PF7563>Z29758, si për gjithë haplogrupin R1b-M269, mendohet nga stepat euroaziatike mbi Kaukaz. Mbërritja e paraardhësve të kësaj linje në Ballkan mund të hamendësohet nga degët e zbuluara përmes testeve të popullsisë së sotshme, duke qenë se gjetje nga lashtësia ende nuk ka. Megjithatë fakti që lidhjet më të afërta të zbuluara deri sot me të testuar…

Lexo më shumë

R-BY147912

Linja atërore R-BY147912 është njëra prej dy degëve të R-CTS9219>BY611>Z2705, një ndër grupet më të përhapura dhe më karakteristike të shqiptarëve. Për nëndegët e R-CTS9219 do të shkruajmë me hollësi në të ardhmen, por ajo që ka rëndësi edhe për nëndegën R-CTS9219>BY611>Z2705>BY147912 është se paraardhësi i përbashkët i gjithë këtyre linjave duhet të ketë mbërritur në Ballkan si pjesë e…

Lexo më shumë

Bytyçi

Bytyçi është një ndër fiset e mëdha të shqiptarëve, me shtrirje në Malësi, Pukë, Has, Llapushë, Gjakovë, dhe shumë treva të tjera shqiptare. Qendra kryesore territoriale ku Bytyçi pati edhe bajrakun e vet zë pjesën juglindore të Malësisë së Gjakovës (Tropojës). Bytyçi në Malësi Bytyçi përmendet për herë të parë në Malësinë e Gjakovës, në defterin osman të vitit 1571,…

Lexo më shumë

Labëria

Labëria është treva më e madhe malore në pjesën jug-perëndimore të Shqipërisë. Nga ana gjuhësore, janë të shumtë autorët kanë vënë re se popullsia e Labërisë shfaq karakteristika të veçanta brenda dialektit toskë (Friedman, 2005; Elsie). Po ashtu, në aspektin kulturor, etnografik dhe historik, krahina ka tipare dalluese që i japin banorëve të saj vetëdije të spikatur të identitetit lab…

Lexo më shumë