E-Z17107

Linja E-Z17107 (E-V13>Z1057>CTS5856>BY3880>Z5017>Z5016>Y3762>CTS6377>CTS9320>Z17107), është ndër nëndegët më të përhapura të e E-V13 ndër shqiptarë, me rreth 3% të popullsisë (~13% e E-V13). Deri tani nuk është gjetur në eshtra të lashta, prandaj prejardhja e largët duhet gjurmuar përmes rezultateve bashkëkohore. E-Z17107 bën pjesë në grupin E-CTS9320, nga ku dalin disa linja të shpeshta në trevat shqiptare dhe në Ballkan. Megjithatë,…

Lexo më shumë

Kabashi dhe Qerreti

Kabashi dhe Qerreti janë dy ndër shtatë bajraqet kryesore të trevës së Pukës, sipas traditës së mbledhur nga Xhemal Meçi (Meçi, 1995). Pavarësisht se kanë secili veçoritë e tyre, po i paraqesim bashkë për shkak të prejardhjes së përafërt të vëllazërive të tyre. Kabashi Kabashi mbahet si bajrak i parë i Pukës (Meçi, 1995). Për prejardhjen e fisit Kabash ka…

Lexo më shumë

E-Y173822

E-Y173822 është nëndegë e haplogrupit E-V13, sipas zinxhirit të mutacioneve E-V13>Z1057>CTS5856>BY3880>Z5018>S2979>FGC11457>FGC11450>Y173822. Grupi i linjave E-FGC11450, ka shtrirje mjaft të gjerë në Europë dhe sidomos në Ballkan. Shpërndarja e sotshme e nëndegëve të E-FGC11450, me degë të veçuara në rajone të ndryshme të Europës, tregon për një grup që është shpërndarë në shumë drejtime në fillimet e Epokës së Hekurit, ndoshta…

Lexo më shumë

R-L1029

Rreth 2.5% e linjave atërore shqiptare i takojnë grupit R1a-M417>Z645>Z282>M458>L1029. Kjo linjë rreth 2100 vjeçare gjendet si te gegët edhe te toskët, me një përqendrim pak më të lartë në Bulqizë dhe disa rrethe të jugut të Shqipërisë. Mosha e degëve të R1a-M417>M458 dhe divrsiteti i lartë i tyre në Europën qendrore dhe lindore sugjerojnë se përhapja e këtyre linjave,…

Lexo më shumë

R-FGC40202

Prejardhja e largët e R1b-M269>PF7562>PF7563>Z29758>PF7566>FGC40202, si për gjithë haplogrupin R1b-M269, mendohet nga stepat euroaziatike mbi Kaukaz. Mbërritja e paraardhësve të kësaj linje në Ballkan mund të hamendësohet nga degët e zbuluara përmes testeve të popullsisë së sotshme, duke qenë se gjetje nga lashtësia ende nuk ka. Rezultatet e projektit tonë tregojnë një larmi mjaft të lartë të R1b-M269>PF7562>PF7563>Z29758 në trojet shqiptare,…

Lexo më shumë

E-PH2180

Linja E-V13>Z1057>CTS5856>BY3880>Z5018>Z2979>Z16659>L241>PH2180, shkurt E-PH2180, është nëndegë e haplogrupit E-V13, ku bëjnë pjesë rreth 25-30% e shqiptarëve. Bartësit e E-PH2180 lidhen në vijë atërore me gjithë anëtarët e haplogrupit E-V13 në rreth 2000-4900 vjet, ndërsa me njëri-tjetrin kanë lidhje më të afërta, deri në rreth 1400-1600 vjeçare. Kjo linjë është sot shumë e përhapur në pjesën më veriore të Shqipërisë: rreth…

Lexo më shumë