Statistikat

Kjo faqe shërben si qendra statistikore e projektit, ku mund të gjeni jo vetëm një pamje të përgjithshme mbi linjat atërore dhe femërore shqiptare, por edhe të dhëna më të hollësishme për krahina, grupe dialektore, etj.

Theksojmë se çdo e dhënë e përdorur këtu vjen nga një rezultat i një anëtari të projektit.

.

Përqindjet sipas gjuhës (etnisë)

 NE-V13R-M269J-L283I-Y3120R-M417I-M253J-M410 J-M267I-M223
GE-M123
Shqiptarët10522719.115.97.26.86.45.12.62.41.41.1
Minoritetet329.421.93.121.93.112.512.56.33.13.1
Total108426.519.215.57.76.66.65.42.52.51.51.2

.

Përqindjet sipas ndarjeve dialektore dhe krahinore

 NE-V13R-M269J-L283I-Y3120R-M417I-M253J-M410 J-M267I-M223
GE-M123
Gegët65728.319.920.75.26.16.13.51.11.70.61.4
Toskët38224.618.17.9117.96.87.15.23.42.90.8
Labëria100332392412761
Çamëria1844.411.111.122.211.1

.

Përqindjet sipas ndarjeve administrative

 NE-V13R-M269J-L283I-Y3120R-M417I-M253J-M410 J-M267I-M223
GE-M123
Berat4632.617.44.415.22.24.42.28.72.24.44.4
Dibër10822.213.929.64.611.12.82.80.90.90.90.9
Durrës254012121212
Elbasan522521.213.51.93.93.99.61.97.73.9
Fier368.327.813.95.611.15.68.38.35.6
Gjirokastër11329.212.47.110.66.29.76.283.53.5
Korçë7122.515.5718.311.35.68.52.82.82.8
Kukës6830.917.636.82.94.44.4
Lezhë4924.516.326.54.128.112.222
Shkodër13932.41816.554.313.72.91.40.7
Tiranë6033.318.3101.78.33.311.76.75
Vlorë8021.3258.86.37.57.51051.31.3
Shqipëri8472717.516.17.16.96.55.92.82.51.51.4
NE-V13R-M269J-L283I-Y3120R-M417I-M253J-M410 J-M267I-M223
GE-M123
Gjakovë2334.84.421.7138.78.7
Pejë1735.323.511.817.611.8
Prizren387.9505.310.52.610.52.6
Ferizaj74214.214.214.2
Gjilan1526.72013.313.313.3
Prishtinë2227.327.331.84.64.64.6
Mitrovicë1735.317.629.45.95.95.9
Kosovë13925.926.617.38.63.68.60.70.70.70.7
NE-V13R-M269J-L283I-Y3120R-M417I-M253J-M410 J-M267I-M223
GE-M123
Maqedoni3818.431.615.82.67.92.62.67.92.6
Greqi1435.77.114.328.62.82.88.32.8
Mal i Zi1220258.38.38.3
Serbi25050

.

Figurat

Linjat femërore

.

Shënime

Tabelat tregojnë haplogrupet me >1% të linjave atërore, kurse figurat në fund të faqes i përfshijnë të gjitha. Kampioni nuk i është nënshtruar asnjë manovre statistikore barazpeshuese. Synimi ynë parësor është zgjerimi i kampionit në të gjitha krahinat. Hapi i dytë do të jetë drejtpeshimi statistikor.

Tabela mbi përqindjet sipas gjuhës (etnisë) paraqet rezultatet e shqiptarëve nga të gjitha trevat dhe të grupeve të tjera gjuhësore që banojnë në to. Klasifikimi gjuhësor bëhet sipas të dhënave që na japin vetë të testuarit.

Në tabelën mbi përqindjet sipas dialekteve e krahinave, për klasifikimet në grupe dialektore e krahinore janë përdorur këto përkufizime:

  • Klasifikimi në gegë dhe toskë: sipas të dhënave të vetë të testuarve dhe sipas prejardhjes në veri apo jug të lumit Shkumbin. Disa rezultate nga vendbanime në brigjet e Shkumbinit nuk janë përfshirë në asnjërin grup dialektor, prandaj shuma e tyre është më e vogël.
  • Krahina e Labërisë: sipas kufijve tradicionalë mes Urës së Drashovicës, Urës së Tepelenës dhe Urës së Kalasë (traditë e mbledhur nga Rrok Zojzi, 1956).
  • Krahina e Gollobordës: sipas kufijve të paraqitur në librin “Historia e Dibrës”, Kristo Frashëri, 2012.

Në tabelën mbi ndarjet administrative, si dhe në figurat mbi linjat atërore, nuk janë përfshirë rezultatet e klasifikuara në grupet gjuhësore minoritare, pasi ato janë grumbulluar e paraqitur në tabelën e parë mbi grupet gjuhësore.

Përditësimi i fundit: 10.04.2021.