Statistikat

Kjo faqe do të shërbejë si qendra statistikore e projektit. Me rritjen e vazhdueshme të kampionit, statistikat do të paraqesin jo vetëm një pamje të përgjithshme mbi linjat atërore shqiptare, por edhe të dhëna më të hollësishme për krahina, fise apo nëngrupe të caktuara dialektore.

Për shkak të hapësirës, tabelat tregojnë vetëm haplogrupet me >1% të linjave atërore, kurse figurat në fund të faqes i përfshijnë edhe ato. Theksojmë se shifrat reflektojnë kampionin ashtu siç është mbledhur. Çdo e dhënë e përdorur këtu vjen nga një rezultat i një anëtari të projektit.

Kampioni nuk i është nënshtruar asnjë manovre statistikore për të kompensuar mbitestime në një zonë apo numër më të vogël rezultatesh në një tjetër. Synimi ynë i parësor është të mbledhim mbi 1500 rezultate. Hapi i dytë do të jetë drejtpeshimi statistikor i kampionit për të pasqyruar sa më me përpikmëri realitetin demografik shqiptar.

 

Përqindjet sipas gjuhës (etnisë)

Në këtë tabelë do të mbledhim gjithë rezultatet e shqiptarëve nga të gjitha trevat dhe të minoriteteve që banojnë në to. Klasifikimi do të bëhet sipas gjuhës së folur nga gjyshi nga ana e babait, për tu lidhur sa më ngushtë me linjën atërore.
 NE-V13R-M269J-L283I-Y3120R-M417I-M253J-M410 J-M267I-M223
GE-M123
Shqiptarët98326.119.315.77.37.16.65.12.82.31.51.1
Minoritetet329.421.93.121.93.112.512.56.33.13.1
Total101525.619.415.37.876.85.32.72.51.61.2

H

Përqindjet sipas ndarjeve dialektore dhe krahinore

Në këtë tabelë do të paraqesim përqindjet e haplogrupeve sipas ndarjeve dialektore dhe krahinore të shqiptarëve, duke filluar me dy grupet e mëdha dialektore: gegët dhe toskët. Me kalimin e kohës tabela do të pasurohet edhe me të dhëna për krahina të veçanta brenda këtyre dy grupeve.

Shënime:
- Trevat buzë Shkumbinit nga Librazhdi deri në Peqin nuk janë përfshirë në klasifikimin gegë-toskë.
- Labëria përfshin rezultate nga trekëndëshi "Ura e Drashovicës-Ura e Tepelenës-Ura e Kalasë".
 NE-V13R-M269J-L283I-Y3120R-M417I-M253J-M410 J-M267I-M223
GE-M123
Gegët60127.120.520.656.56.33.51.21.80.71.3
Toskët37024.317.87.811.48.176.85.43.230.8
Labëria9833.723.58.224.112.26.16.11
Çamëria1741.211.811.823.511.8

H

Përqindjet sipas ndarjeve administrative

 NE-V13R-M269J-L283I-Y3120R-M417I-M253J-M410 J-M267I-M223
GE-M123
Berat4330.216.34.716.32.34.72.39.32.34.74.7
Dibër10622.614.230.24.711.32.81.90.90.90.90.9
Durrës162512.512.518.818.8
Elbasan5125.513.313.323.93.99.825.93.9
Fier339.124.215.26.112.16.19.16.16.1
Gjirokastër11228.612.57.110.76.39.86.383.63.6
Korçë6923.215.97.318.811.65.87.32.92.92.9
Kukës6731.317.537.31.54.54.5
Lezhë4027.517.52052.55152.52.5
Shkodër13633.117.616.94.43.7142.91.50.7
Tiranë5932.218.210.21.78.53.411.96.85.1
Vlorë7720.8267.86.57.87.89.15.21.31.3
Shqipëri80926.817.615.97.27.16.65.832.41.61.4
NE-V13R-M269J-L283I-Y3120R-M417I-M253J-M410 J-M267I-M223
GE-M123
Gjakovë1931.65.321.110.510.510.5
Pejë1216.733.316.716.716.7
Prizren33351.56.112.1312.13
Ferizaj633.316.716.716.7
Gjilan122516.716.7
Prishtinë1526.733.326.76.76.7
Mitrovicë1330.823.123.17.77.77.7
Kosovë110203016.49.14.610.90.90.90.9
NE-V13R-M269J-L283I-Y3120R-M417I-M253J-M410 J-M267I-M223
GE-M123
Maqedoni3716.232.416.22.78.12.72.78.12.7
Greqi1435.77.114.328.62.82.88.32.8
Mal i Zi1154.518.29.19.19.1
Serbi25050

H

Figurat

Linjat femërore