Uncategorized

Përbërja gjenetike e shqiptarëve – video përmbledhëse

Me qenë se numri i përgjithëm i rezultateve është në kapërcim të shifrës jubilare 1000, sot po publikojmë një video të shkurtër përmbledhëse mbi përbërjen gjenetike të shqiptarëve.

Qëllimi është që nga njëra anë, sa më shumë shqiptarë mbarë botës të mësojnë për mundësitë që ofron studimi i së shkuarës përmes testeve gjenetike, dhe nga ana tjetër, të ndihmojmë të huajt t’a njohin më mirë historinë tonë.

Mbi pjesën më të madhe të linjave atërore që përmenden gjatë video-s mund të lexoni më shumë në rubrikën tonë përkushtuar linjave atërore, ku mund të gjeni edhe artikuj të veçantë si për haplogrupe, ashtu edhe për subklada (nëndegë). Në muajt e ardhshëm do të kemi edhe video më të hollësishme. Ju ftojmë t’a shpërndani me këdo që mund të ketë interes.